Nếu bạn cho rằng một nội dung trên SIU.VN thuộc sở hữu bản quyền của bạn và bạn không cho phép chia sẻ hoặc bạn thấy nội dung không phù hợp để chia sẻ trên SIU.VN thì có thể liên hệ với SIU.VN qua email: adsiu.vn@gmail.com hoặc FB: https://fb.com/tang.corporation để được gỡ bỏ. Và nếu bạn chia sẻ một nội dung từ Siu.vn thì chỉ cần để nguồn đường link đến bài viết đó trên trang web Siu.vn mà không cần xin bản quyền. Cập nhật ngày: 23/06/2022